Οι συγγραφείς μας

Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης

Γεννήθηκε στὸ Ἡράκλειο τὸ 1956.
Τὸ 1981 πῆρε πτυχίο Ἠλεκτρονικοῦ Μηχανικοῦ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο
τῆς Napoli, Ἰταλία. Στὸ  στρατὸ ὑπηρέτησε ὡς Λοχίας Πεζικοῦ, Διερμηνέας Ἰταλικῆς.
Ἀπὸ τὸ 1986 ἕως τὸ 2013 ἐργάστηκε
ὡς Τηλεπικοινωνιακὸς στὸν ΟΤΕ,
φθάνοντας μέχρι τὸ βαθμὸ Ὑποδιευθυντοῦ, ὡς προϊστάμενος
τῆς Τεχνικῆς Ὑποδιεύθυνσης ἐκτέλεσης ἔργων Δικτυακῆς Ὑποδομῆς τῆς περιοχῆς Κρήτης-Νήσων.
Ἡ ἀντίθετα πρὸς τὶς τεχνικὲς
σπουδὲς του γενικότερη κλίση
πρὸς τὰ κλασικὰ, τὸν ὁδήγησε σύντομα νὰ δημοσιεύει χρονογράφημα καὶ μικρὸ διήγημα στὸν κρητικὸ ἡμερήσιο τύπο. Ἀντικείμενο μελέτης του ὁ
ἄνθρωπος, τὸ νόημα τῆς ζωῆς,
τὰ μεταφυσικά, ὁ Θεός.
Πρώτη του ἐμφάνιση στὸ βιβλίο ἡ παρούσα  πραγματεία γιὰ τὴν ἱστορικότητα τοῦ προσώπου
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 
Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης